"Smolin" memoir of Zygmunt Andrujszewski jr.

Poniższa książka stanowi pamiętnik Zygmunta Andruszewskiego jr. Na przestrzeni ponad 400 stron poznajemy dzieje jego oraz jego rodziny. Cała historia ściśle łączy się z dworkiem szlacheckim - Smolinem. Posiadłość ta już nie istnieje, przez co zgromadzone w dzienniku pamiątki jeszcze bardziej zyskują na wartości. Będzie to bardzo ciekawa lektura dla fanów książek historycznych oraz historii Kresów Wschodnich w XX wieku.

Publikacja składa się z wielu (ponad 250!) materiałów wizualnych, takich jak archiwalne zdjęcia, mapy, dokumenty, rękopisy wierszy, obrazów i rysunków.

This books is Zygmunt Andruszewski's diary and among over 400 pages we get to know him and his entire family. The story is strictly linked with a manor house - Smolin. This estate does not exist by now, which makes the history and documented memorabilia more important. It's a very interesting read for all those who like non-fiction literature and are interested in a history of Polish Eastern borderlands in the 20th century.

Book consists of many (over 250!) visual materials. Beautiful archival photographs, maps and documents, poems, paintings and drawings accompany the story to make it even more interesting.