Poster for a series of lindy hop parties

Literniczy plakat informujący o potańcówce swingowej odbywającej się w Warszawie

Lettering based poster for the swing dance party taking place in Warsaw.