Playing with fonts: Helvetica

Projekt książki bibliofilskiej skupionej na legendarnym foncie - Helvetice. Publikacja stanowi eksperymentalny zbiór luźno połączonych z tematem skojarzeń, zdjęć i zabaw literami. Zszyłam książkę ręcznie, żeby dodać jej osobistego charakteru.

It is a project focused on the legendery Helvetica font family. It is a collection of my experiments and loose connections in form of pictures and quotes portraying or describing this famous font. I sewed the book by hand in attempt to give it a bit of personal touch.