Orzeszkowy podróżnik | Boat to England

Osobisty projekt.

Personal project.