Municipality posters

Kalendarzowe plakaty inspirowane moją podróżą do Barcelony oraz miejscem zamieszkania - zielonym Żoliborzem.

Calendar posters inspired by my travel to Barcelona and the place that I live in - one of the greenest parts of Warsaw called Żoliborz.