Long colouring book with fairy tales

Składane strony ułatwiają kolorowanie - obrazek jest wystarczająco długi, tak żeby nawet kilka osób mogło wspólnie kolorować.

The foldable pages make colouring together easier - the picture is long enough to provide space for a couple of kids to colour together.