"Let's colour together" anti-stress colouring pages for adults and children

Zupełnie nowy typ książki - nie tylko dla dorosłych! "Kolorujmy razem" to idealne połączenie bogatej w detale, odstresowującej kolorowanki dla dorosłych oraz prostszych ilustracji do pokolorowania przez dziecko. Składane strony ułatwiają wspólne kolorowanie - obrazek jest wystarczająco długi, tak żeby nawet kilka osób mogło wspólnie kolorować. Kolorowanki występują w dwóch różnych wariantach okładki.

A new type of book, not only for parents. "Let's colour together" is a perfect combination of detailed, anti-stress colouring pages for adults and simple pictures for children. The foldable pages make colouring together easier - the picture is long enough to provide space for even a few people. The colouring books (ocean/garden and jungle/city) come in two diffrent cover variations.