Illustrators travel diary

Dzienniki z podróży ilustratora.

Diary from my travels.