Human Needs personal illustrations

Poznając metodę Porozumienia bez przemocy i koncepcję 50 ludzkich potrzeb, ppstanowiłam wykonać serię grafik na ten temat.

I was reading about NVC (non-violent communication) and 50 basic human needs and I had a great NEED to illustrate them.