Grimms' Fairy Tales illustrated photobook

Ilustrowana książka bibliofilska przedstawia wybór czterech baśni Braci Grimm. Autorskie zdjęcia użyte jako baza dla ilustracji wpasowują się w cztery schematy kolorystyczne (jeden dla każdej z baśni).

Ikony stanowiły punkt wyjścia dla ilustracji wewnątrz książki. Wycięte sylwetki postaci dają miejsce na umieszczenie korespondujących fragmentów treści wewnątrz ilustracji.

Książka ta została zrobiona jako dyplom licencjacki.

The illustrated book presenting a selection of four Grimm Brother's Fairy Tales. Photographs used as a base for illustrations were made by me in various locations and then suited to work together in 4 colour schemes (one for each fairy tale).

Icons were a starting point for the illustrations. I thought that white silhouettes (as in each icon) will work as cutouts and give each illustration nice space for coresponding quotations from the book.

It is my project for Bachelor's degree and as I study in Poland, all typesetting is in polish.