Editorial illustrations for Tygodnik Przegląd: Patchwork families

Ilustracja do tekstu o patchworkowych rodzinach dla tygodnika Przegląd. Inspirowana pięknym obrazem Taniec Henri Matissa.

Illustration for a magazine article about patchwork families. Inspired by The Dance by Henri Matisse.