Editorial illustrations for Culture.pl: Secrets to speaking like a pole

Podjąłeś decyzję, żeby nauczyć się polskiego? Super! Tylko jak się do tego zabrać? Angielska wersja Culture.pl zapytała początkujących adeptów naszego pięknego, ale wcale nie łatwego języka o wskazówki. Ja natomiast zilustrowałam te wskazówki.

http://culture.pl/en/article/secrets-to-speaking-polish-like-a-pole

You’ve made the smart decision to learn Polish. Great! But how do you start speaking Polish like a Pole? Culture.pl has asked Polish learners around the world for their top tips to get your language skills moving and I illustrated those tips!

http://culture.pl/en/article/secrets-to-speaking-polish-like-a-pole