"African notebooks nr 3" memoirs from hunting trips

Projekt graficzny, łamanie i ilustracje do książki ze wspomnieniami myśliwych z Polskiego Klubu Safari. Książka wychodzi corocznie w innej prawie graficznej i z nowymi tekstami - zazwyczaj odnoszącymi się do jednego zwierzęcia albo jednego regionu świata - w tym przypadku słoni i Afryki.

Książka składa się z esejów oraz fotografii wykonanych przez myśliwych podczas ich przygód.

Design, typesetting and illustrations for a memoir of hunters from Polish Safari Club. It is published once a year, every time with different design and new content - usually focusing around one animal or one region of the world. This time - elephants and Africa.

Book consists of essays and pictures made by hunters during theirs trips.